“Mestre, apassionat i sensibilitzat amb el medi ambient, l’educació i l’activitat física. Sempre amb voluntat conciliadora i constructiva.